Средногодишно губим около 22 000 хектара опожарени гори. Пожарите отнемат горска територия, която почти е равна на законното ни годишно ползване на дървесина, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов. По думите през изминалите 20 години горските пожари имат своите пикове, като най-големият е през 2007г. Броят на запалванията е най-голям в Ловешко и Кюстендилско и това се свързва със силно разпокъсаната собственост на земеделските и горските имоти и особености на климата в тези райони, каза Костов.

Тел. 112 вече е ситуиран и в Изпълнителната агенция по горите и връзката със съответните служби е много бърза, съобщи още заместник-министърът. Според него през последните години се увеличава оборудването на държавните горски предприятия с техника, която се използва и за борба с пожарите .

През миналата година около 6 млн. лв. на територията на цялата страна са инвестирани в подобна техника и съоръжения, в това число пожаронаблюдателни кули. За тази година са предвидени инвестиции за 14 млн. лв. Те не са свързани само със закупуване на техника, а и с противопожарни мероприятия в горите, подчерта Костов. Той посочи, че 97-98 процента от всички възникнали пожари са причинени от човешка небрежност. Около 10 процента са умишлените пожари.

През последните две години най-много немърливост е регистрирана при обработка на територии от земеделски стопани. Сега при жътвата и особено при почистване на пасищата, когато тревата е изсъхнала, пожарите са често явление, каза заместник-министърът. По думите му пик на пожарите се наблюдава не само през август, септември и октомври, когато са най-сухите месеци. Има пожари и през декември, каза Костов. Той посочи, че миналата година са малко горските пожари - 4 000 хектара, въпреки това изчислените загуби са над 5 млн. лв.

Пожароопасен сезон е обявен в цялата страна, заяви Костов. Той призова всички да спазват забраните за палене и боравене с огън в близост до горски територии. В гората да се пали огън само на подготвени затова места, апелира заместник - министърът.
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов присъства на представяне на готовността на горските служители за активния пожароопасен сезон на територията на Югозападна държавно предприятие в землището на село Видрица, където миналата година изгоря 400 дка гора.