Новият план за следващата учебна година за прием на ученици в профилираните и професионалните гимназии във Варна вече е готов. Той е съгласуван с нуждите на местния бизнес и балансира между професиите, в които има най-голям недостиг на кадри, и професионалната подготовка на преподавателите. Кои са най-атрактивните и кои - най-непривлекателните професии за учениците, вижте в репортажа.

Варна

На близо 4 хиляди ученици от Варненска област им предстои да решат какво ще учат след седми клас. Те могат да избират между профилирани или професионални гимназии.

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна
“Най-привлекателни са всички онези професии и специалности от дигиталната сфера и предизвикателството всъщност е осигуряването на правоспособни учители, както за паралелките с професии в областта на ИТ специалност, така и за профилите.“

Масово учениците не посягат към професии в сферата на строителството, селското, горското и рибното стопанство, но пък бизнесът има огромна нужда от такива кадри. Затова образователната система е готова на компромиси.

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна
“Пристъпихме към събиране в една паралелка на две специалности, защото по-лесно се събират 15 ученици, отколкото 26, но така или иначе се запазва професията, специалността и се произвеждат кадри за този сектор от националното стопанство.“

През последните няколко години във Варненска област постепенно се намалява броят на профилираните паралелки за сметка на професионалните.

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна
“Профилираните паралелки само ще подпомогнат секторите от икономиката само за които няма достатъчно произведени кадри.“

Специфичните изисквания на бизнеса изискват и специални преподаватели, които да обучават децата. Освен това трябват оборудвани кабинети, учебни работилници и лаборатории, където учениците да добиват практически умения.