Седмица след протеста на най-натоварения съд в страната, председателят му в оставка Методи Лалов покани на среща членовете на Съдийската колегия, главния съдебен инспектор Теодора Точкова и председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов.

Поводите са обсъждане на проблемите за независимостта и свръхнатовареността на магистратите. Досегашният председател Методи Лалов отхвърля тезата, че протестът пред Съдебната палата е бил мотивиран политически или е под натиск. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие мерки за подобряване на състоянието на съда, но според Лалов подходът е незадълбочен.