Фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа се проведе в Пловдив. Домакин на осмото издание беше Медицинският университет в града. В рамките на срещата студентите обменяха знания и опит в няколко тематични ателиета.

Пловдив

Над 100 студенти от 16 държави пристигнаха в Пловдив за петдневния фестивал. В рамките на франкофонската среща младежите работиха заедно в пет ателиета - за танц, театър, музика, дигитална култура и градско изкуство.

Проф. Мариана Мурджева - заместник-ректор по международната дейност - МУ-Пловдив: Това са срещи, в които студентите франкофони имат възможност да се срещнат помежду си, да се запознаят и да обменят добър опит в тяхната академична дейност. Това, което те правят в съответните университети - да споделят добри практики, които могат да бъдат разпространени в други организации.

Христина от Пловдив е участвала няколко пъти на франкофонски фестивали - два пъти в Букурещ и един в Загреб.

Христина Николова - доброволец: Изключително богат, културен опит е. Практика на езика. Възможност за всеки един млад човек да опита нещо много, много различно, което няма как да се повтори като опит.

Организаторите са избрали Пловдив заради домакинството му като Европейска столица на културата през тази година.