В нея участват председателите на комисиите по европейски въпроси на Естония, България и Австрия и евродепутати. През следващите два дни Конференцията на комисиите по европейските въпроси ще обсъжда необходимостта от силна и ефективна кохезионна политика след 2020 г., задълбочаването на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и подобряването на свързаността в региона.

Кристиан Вигенин - председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: Осъзнаваме, че последните 6 месеца не бяха достатъчни, за да ce постигнат видими резултати, да ce преодолеят предизвикателствата пред Евросъюза, но се надяваме, че българското председателство, нашата обща работа, ще даде като резултат по-добра, по-обединена, по-балансирана Европа.