Ревизиране на дългосрочните договори с американските електроцентрали обсъдиха на среща при премиера представители на работодателските организации. В нея участваха министрите на финансите и на енергетиката, ръководителите на държавните енергийни дружества, както и председателят на парламентарната енергийна комисия. По време на срещата стана ясно, че са налице всички предпоставки до няколко седмици да бъдат прекратени договорите на двете централи в Маришкия басейн за изкупуване от НЕК на произвеждания от тях скъп ток за бита.

Управляващите поеха ангажимент да направят промени в енергийния закон, които да не позволят блокиране на либерализацията на пазара и появата на нов тип производители на ток с преференциални цени. Подчертана беше и необходимостта от по-бързо изготвяне и приемане на национална енергийна стратегия до 2030 година.