Възпитаници на Руската гимназия в София се събраха по повод 60 години от завършването на випуск 1956. Днешната среща е юбилейна, но по традиция съучениците от някогашния 11 Б клас се виждат всяка година и са много добри приятели помежду си. Сред възпитаниците на този випуск е актрисата Йорданка Кузманова, проф. Елка Бакалова, която наскоро получи наградата "Питагор", Нушка Григорова - дългогодишен режисьор в БНТ, Събка Геновска - диригент на симфонични оркестри и други.

София

Някогашните ученици от Руската гимназия ни поканиха и направиха съпричастни на своя празник , за да покажат , че истинското приятелство не е подвластно на обстоятелствата и времето.

Ванюша Писарева: Радвам се, че се събрахме, макар че сме по-малко отколкото бяхме тогава - 42 човека. Емоцията е много приятна.

Нушка Григорова - режисьор в БНТ: Ние сме приятели и не сме се и разделяли. Имахме различни професии, но продължавахме да поддържаме приятелството. Това са все професори, известни личности и то със международно значение хора.

Румен Воденичаров: 60-те години минаха на един дъх. Ние сме поколение, което започна в царство България, след това живя в социалистическа България и накрая се "насади " в демократична България. Събитията разделиха много приятели, но тези приятелства, които започнаха в училище, като нашето - не може да ги разруши никой.