Среща, посветена на 10 години членство в Европейския съюз и приоритетите на българското председателство, ще се проведе в Сандански тази сряда. Инициативите ще протекат в два модула – информационен и културно-творчески. Информационният модул включва кръгла маса по темата, презентации, както и представяне на филм за функционирането на институциите в Европейския съюз. Културно-творческата част от събитията ще започне в 18.00 часа с изложба в Епископската базилика в Сандански, която ще премине в концерт.

Сандански