Собственикът на кучкарник в село Новаково край Варна е отглеждал повече животни, отколкото позволява площта на имота му. Това показа проверката на Агенцията по безопасност на храните, която беше направена след сигнал от фондация “Лъки Хънт”. От Агенцията са съставили четири предписания за отглеждането на кучетата.

Варна

Животните са били връзвани по дървета в района, а освен това били настанени в малки клетки.

д-р Даниел Денев, началник на отдел “Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Варна:
Установени са 46 кучета, от които 40 възрастни и 6 подрастващи, по-малки. Собственикът на този обект има условия за отглеждане на по-малък брой, за което е му съставено предписание с 4 точки, 3 от които са отстранени в срока – да бъдат идентифицирани, да бъдат въведени в нашата информационна система, и да имат сключен договор с регистриран ветеринарен лекар.

Последното предписание е за ремонт на постройките според изискванията на закона и регистрацията им. Срокът му е удължен заради лошото време, което не позволява строителни дейности. Ако собственикът не го изпълни, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. :

д-р Даниел Денев, началник на отдел “Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Варна: Глобите варират от 200 до 500 лева, могат да достигнат до 1000 лева, за едно нарушение. Ако бъдат констатирани няколко нарушения, респективно глобата се удвоява или утроява.

Д-р Денев коментира и казуса с конфискуваните в Звездица кучета, за които беше обявено, че ще бъдат продаде на търг.:

д-р Даниел Денев, началник на отдел “Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Варна:
В случая в нашият Закон за ветеринарно-медицинската дейност няма специализирани предвидени как да се действа с животни отнети в полза на държавата, в случая ние сме уведомили НАП за това, че има отнети кучета и те трябва да се разполагат с тях.

Агенцията по безопасност на храните действа до момента, в който трябва да отнемат животните в полза на държавата. Кой и как ще се разпорежда с държавно имущество ще кажат от НАП. В момента във Варненска област няма подадени други подобни сигнали.