На фона на критиките за лиса на студенти и незапълнени места идват и добри новини за висшето образование у нас. Ректорът на СУ проф. Атанас Герджиков разказа в студиото на Георги Любенов за един проект на стойност 30 милиона лева, който ще създаде център в Софийския университет.

Класирани са само 14 проекта от повече от 200 кандидатствали. Проектът "Гейт" на СУ е един от тях. В него става въпрос за големи данни и изкуствен интелект.

Проектът се изпълнява от Катедра „Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика с участието на Физическия факултет и Центъра за трансфер на технологии на Софийския университет в партньорство с един от най-престижните университети в Европа - Технически университет „Чалмърс” и създадената към него фондация „Индустриални Технологии Чалмърс”, Швеция.

През следващите десетилетия нашите мечти за умни градове и държави ще се сбъднат. Идеята на "Гейт" е да помогне на общината и дървата с това развитие, но и да помогне на българската индустрия. Проектът цели в рамките на една година да разработи бизнес-план, който да подготви създаването на Център за върхови постижения в областта на големите данни (Big data).