Стартира програмата за обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ.

В рамките на проекта, който се финансира от Европейския съюз, ще бъдат обучени над 6 892 души. Основната цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ.

Общият бюджет възлиза на 7 милиона лева.

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Програмите са направени по европейски стандарти от наши водещи медици, които преподават и не само в България. Базата е снабдена с най-модерна техника и високотехнологични манекени, които са 28 на брой. Ние ще използваме и останалите 43 от старата програма "ПУЛСС". Те ще получат знания и умения в повечето специалности, за всяка една специалност, за всеки един случай има протокол как да се действа.