В село Никола Козлево стимулират децата да повишат успеха си в училище. Ако учениците имат добър успех и посещават редовно занятия, те ще получат 500 лева помощ, за да преминат шофьорски курсове преди да са завършили.

Вижте репортажа на Здравка Русева и Борис Колев.