Няма да допуснем строителство в Борисовата градина. Дейността за премахване на сухите и опасни дървета е с цел осигуряване на безпрепятственото ползване на парковата територия. В това увери Лорита Радева, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет.

© БТА

С решение на Комисията по опазване на околната среда през месец било възложено да бъде извършено маркиране на сухите, загнилите и опасните дървета в един пилотен участък.

„Указано е как да бъде извършено това маркиране с уникална лесовъдна марка. В настоящия момент в комисия трябва да бъде представено становище на втора комисия, която е междуведомствена, включваща представители на различни институции, вкл. и две НПО-та. Тя трябва да преброи на колко дървета са поставени уникалните марки за отсичане“, поясни Радева.

Тя смята, че притесненията, които се споделят, не почиват на реалности.

„Изключително удивена и разочарова от факта съм, че се коментира възможно застрояване на Борисовата градина или идеи за прочистване на дървета, за да се осъществява ново строителство. Такива намерения Столична община няма. Категорично заявявам, че СО не възнамерява да подкрепи никакви идеи или действия, свързани със застрояване на Борисова градина. Прочистването на опасните, загнилите и сухите дървета, е задължителна мярка на опазване на гората, и е грижа за хората, които се разхождат в парка“, посочи Лорита Радева.

„Имахме случаи на хора, които загинаха от паднали дървета. Липса на отговорност от страна на общината би било да остави опасните дървета в Борисовата градина. Липса на отговорност би било да остави и дърветата, които са сухи, защото при първия малко по-силен вятър, се създава опасност. Нашата задача е да осигурим безопасната разходка на хората и само това. Всички тези спекулации създадоха впечатление за други намерения, в които не откривам друго, освен опити за спекулация. Работата на днешното заседание на комисия ще бъде прочистването да се осъществи поетапно“, посочи председателят на ресорната комисия.

Маркирането се извършвало с уникална лесовъдна марка, когато става дума за премахване на дървета. За да се премахне едно дърво, върху него трябва да е поставена два пъти тази марка. Всички други дървета с други маркировки не могат да бъдат премахвани. Маркирането е направено от екип от Лесотехническия университет. Където има необходимост от залесяване ще го направим, но все още не сме достигнали до тази фаза, поясни Радева.