Нова програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в София. Тя ще започне догодина и ще работи през следващите 5 години. Целта е в най-кратък срок да се достигнат изискванията на българското и европейското законодателство за нормите на фини прахови частици.

И днес в някои столични квартали дишаха мръсен въздух. Най-силно е било замърсяването в Надежда със стойности над 140. На този фон от Столичната община обявиха, че по предварителни средногодишната норма на фини прахови частици от 40 микрограма на кубичен метър вече е достигната, според данните от измервателните станции за качеството на атмосферния въздух. За да се запази тази тенденция, от Столичната община ще разработят програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в следващите години. Общата стойност на проекта за периода 2021-2026 година е над 412 000 лв. А всички граждани на столицата могат да дават предложения за справяне с мръсния въздух, които да станат част от програмата.

Днес в Надежда - районът с най-мръсен въздух бяха измити улици и булеварди.

Стефка Енчева, началник отдел "Контрол по опазване на околната среда", Столичен инспекторат: Метеорологичните условия са благоприятни, положителни са температурите и започнахме миене на територията на столицата.

Миенето на улици и булеварди ще бъде част от новата програма на Столичната община за повишаване качеството на въздуха. Очаква се да бъде увеличена, както честотата, така и обхватът.

В новата програма ще има и новаторски мерки с доказан ефект - като въвеждането на нискоемисионни зони по модел на други страни от Европейския съюз.

Йоана Христова - зам.-кмет по екология в Столична община: Те представляват карета, които са или изцяло ограничени от навлизането на МПС или там е забранено навлизането на определен тип еко-ви категории автомобили и други превозни средства.

Ако анализите на Столичната община докажат, че програмата за подмяна на стари печки е успешна, в новата програма броят на домакинствата може да се увеличи. Същото важи и за монтирането на филтри на комините. Очаква се проектът да бъде готов до края на тази година.