Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа споразумение за сътрудничество между Столичната община и граждански организации за предоставяне на социални услуги в следващите 5 години. Тя обясни, че е заложено създаването на специален фонд за финансиране на добри идеи на неправителствени организации. На конкурсен принцип те ще могат да кандидатстват и да реализират тези услуги. Очаква се фондът да заработи следващата година.

София

Самото споразумение е разработено съвместно с над 20 доставчици на социални услуги, граждански организации и експерти на Общината и е нов етап в развитието и разширяване обхвата на партньорството с неправителствения сектор. Целта е постигане на най-добрите резултати за уязвимите групи, чрез подобряване на диалога, договарянето и предоставянето на социални услуги.

Фандъкова изтъкна, че за първи път в страната се подписва такова споразумение и подчерта, че на територията на София има над 75 социални услуги, от които 31 се изпълняват от неправителствени организации, избрани след конкурс. Плановете на Общината са все повече услуги да бъдат делегирани на външни доставчици.