Едва осем са социалните центрове за хора с психични разстройства в Благоевградска област. В тях са настанени 159 души, а чакащите са два пъти повече. Много общини не разкриват такива услуги заради обществената нагласа, а това води до огромен недостиг на Защитени жилища и дневни центрове, където хората в неравностойно положение да получават адекватна помощ.

Симитли

Симитли е една от малкото общини у нас, която през последните години е ракрила две социални услуги за хора с психични разстройства. Защитеното жилище и Центъра за настаняване от семеен тип се намират в една сграда и обслужват общо 16 души. Там работят психолози, трудотерапевти, социални работници, медицински сестри и помощен персонал. Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища за хора с психични разстройства като тези в Симитли има и в още три общини в областта – Благоевград, Сандански и Струмяни.