Първият учител пенсионер, който получава пожизнена ежемесечна награда от 500 лв., е русенката Стоянка Настева. Детският музикален педагог е награден за особени заслуги с предложение на правителството пред парламента и след подписка на инициативен комитет.

Срещаме се със Стоянка Настева в родния и дом в село Пепелина. 10 години след пенсионирането си тя живее с 200 лева пенсия, въпреки че има множество отличия за своята работа.

Стоянка Настева - детски музикален педагог: Директорът на Детска градина „Пинокио" Ценка Тодорова е част от инициативния комитет, внесъл подписката.
Ценка Тодорова - директор на ДГ „Пинокио": Личността на изтъкнатия педагог е формирана тук - в Пепелина. Майката на Стоянка е народна певица, която предава любовта към традициите и фолклора.

Отличието и според Стоянка Настева е не само радост, но и повод за размисъл за мястото на учителя в обществото.