Експерти от библиотеки, музеи и културни центрове от цяла Европа заедно с представители на културните министерства на държавите членки на Европейския съюз, от ЮНЕСКО и Европейската комисия втори ден обсъждат във Варна стратегии за опазването на културното наследство.

Варна