Община Пловдив подготвя преброяване на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво. Това стана ясно в сутрешния блок на БНТ 2. Целта е да се проучи колко от семействата са готови да преминат на алтернативно отопление, като подмяната на съоръженията за отопление ще стане с европейски средства.

Пловдив

Елена Найденова - главен експерт в отдел Екология и управление на отпадъците: "Дали биха се съгласили да участват в съвместен проект с Община Пловдив, в който те ще имат възможност да получат безвъзмездно техническо съоръжение за изгаряне на гориво за отопление или т.нар. печки. Или другия вариант на финансиране, който предлага ОП "Околна среда" към настоящия момент в индикативната си програма, това е поставянето на филтри. В самото проучване ние ще заложим и такъв въпрос."