Със заповед кметът на Петрич Димитър Бръчков забранява строителството в местността "Рупите", предвид наличие на неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич. Заповедта е в сила, конкретно, както за имоти в местността "Рупите", така и за терени в близост до Националния парк-музей "Самуилова крепост" /НПМ/, и се базира на издадено становище от главния архитект на общината Владимир Митрев, съобщиха от пресцентъра на общината.

По проекта за Общ устройствен план предстои, съгласно процедурата: първа екологична оценка на РИОСВ - Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана.
"Считам, че в рамките на общественото обсъждане, ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на местността "Рупите" и НПМ "Самуилова крепост", и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи", аргументира заповедта си кметът Димитър Бръчков.
Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Дотогава заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове.

Напрежение в Рупите: Хора от цялата страна срещу строителството на къщи за гости

Напрежение в Рупите: Хора от цялата страна срещу строителството на къщи за гости

Напрежение в местността Рупите. Хора от цялата страна се обединяват срещу намерението за строителството на къщи за гости в Рупите. Местността е защите...