Три блока за социално слаби семейства ще бъдат построени в Благоевград през следващите две години. Новите общински жилища ще са над 200 и ще се намират в района на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Инвестицията е на стойност почти 10 милиона лева. Осигурено е европейско финансиране. За да получи средствата обаче Общината трябва да завърши проекта до средата на 2018-а година.

Благоевград

В момента Общината в Благоевград разполага с 525 жилища, в които са настанени социално слаби граждани. Наемателите плащат средно по 70 стотинки за кв. м. Всички жилища са заети, чакат още 80 души.

Атанас Камбитов, кмет на Благоевград: „С тези 202 фактически, смея да твърдя, че до голяма степен си изпълняваме социалните ангажименти.”

Предвиждат се промени в наредбата за реда и условията за настаняване в общинските жилища в Благоевград. Внесено е и предложение до Общинския съвет с приоритет да се настаняват родители с деца, многодетни семейства и такива, които имат деца с увреждания.

Зорница Кралева, зам.-кмет на Благоевград: „Втората група са хора с риск от бедност и социално изключени лица, чиито среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца е по-нисък от законоустановения."

Строителството на новите общински блокове ще започне през юни или юли тази година. Паралелно с изграждането им ще бъдат благоустроени и двете улици водещи към тях - „Ветрен“ и „Роден край“.