Студенти от Шуменския университет започнаха протестна подписка с искане незабавно да им бъдат изплатени стипендиите от платената практика. Близо 300 студенти не са получили възнагражденията си от по 480 лева. Според тях забавянето на парите е повече от месец, след като е приключил проектът, финансиран по оперативна програма "Наука и интелигентен растеж" на Министерството на образованието.

Шумен

В шестмесечните практики по проекта са участвали над 900 студенти от различни специалности на Шуменския университет. Част от тях са получили възнагражденията си през декември и януари. А студентите, които са приключили практиките в края на януари все още не са получили дължимите суми.

Кадрие Керим, студент: Всеки си е направил някакви сметки за какво трябва да ги ползва, за какво си ги е отделил. Искахме да си платим семестъра с тях.
Явор Костадинов, студент: Не знам защо трябваше да се стигне до тук, тъй като проблемът е от отдавна, много хора са запознати.

Ректорът обясни, че досега по проекта от Министерството на образованието са получили 186 000 лева, с които са изплатени стипендиите на студентите и хонорарите на академичните наставници за ноември и декември.

Проф. д.и.н. Георги Колев, ректор на ШУ "Епископ Константин Преславски": Ангажимент пое Шуменският университет от собствени средства да изплати необходимата сума. Искам да ви кажа, че тя ще бъде след 15 март изплатена в размер около 200 000 лева.

Студентите продължават подписката още два дни, след което тя ще бъде приложена към жалба до Министъра на образованието и до националния омбудсман.