Студенти от 10 националности излязоха с обща идея Тютюневият град да бъде трансформиран в екоградче и разработиха 14 проекта за отделни елементи от него. Те предлагат в комплекса да има Тютюнев музей, място за събиране на стари предмети, жилищна част, екопазар с мини оранжерия, площадки за деца, пешеходни алеи с експонирани скулптури в градска среда.

Пловдив

Проектите бяха представени като резултат от българо-френското ателие „Иновативна градска трансформация чрез архитектурно наследство и култура“, което се проведе през октомври.

В проекта участваха студенти от България, Франция,Кооперативът „Цветоскоп“ и младежи от Япония, Уругвай, Мексико, Испания, Алжир. Партньорите имат договор за дългосрочно сътрудничество, подкрепен от Община Пловдив.

Макар ателиетата да са по-скоро с образователна цел, организаторите са готови да предоставят банката с идеи на местната власт и вече поканиха на представянето зам.-кмета по културата Амелия Гешева.