Рекорден брой работодатели участват в осмото издание на форум ”Кариери”, организиран от Икономическия университет във Варна. Над 50 фирми ще търсят своите бъдещи служители в областта на информационните технологии, маркетинга, недвижимите имоти и туризма. Желаещите да намерят своята реализация в България могат да го направят до петък от 8:00 до 14:00 часа в галерия ”Академика” на Икономическия университет.

Варна

Форумът “Кариери”е повече от успешен, защото наистина дава възможност да се реализираш на пазара на труда. Нора Хубинова преди две години намира тук своите работодатели.

Нора Хубинова
"За мен беше изключителна изненада да разбера, че те търсят наистина млади хора като мен, тъй като когато дойдох, бях едва първи курс. Бях дошла единствено със CV-то си, в което към момента имах единствено завършено средно образование. Те видяха потенциала в мен и всъщност така започна всичко.”

За стъпилите за първи път на форума беше важно да покажат своите силни страни, с които могат да спечелят вниманието на работодателите.

Денис Иванов
”Силните ми качества са откъм компютри, откъм графика. Това е интересно, че новите компании предлагат гъвкавост и мога да си комбинирам и графиката и страстта откъм графика и компютри.”

Работодателите идват на всеки такъв форум, подготвени с изискванията и критериите си към бъдещите служители.

Людмил Георгиев - работодател
”Имаме интерес. Има специалност във варненския ИУ, недвижими имоти и инвестиции, която удовлетворява нашите нужди за обучение, което ние искаме и имаме нужда от такива кадри.”

Заради успеха на форума, който тази година събира рекорден брой работодатели, амбицията на университета е другата година срещите да продължат цяла седмица.