Софийският университет е лидер в 21 от 25 професионални направления според рейтинговата система на висшите училища за 2016г. За шеста поредна година 51 университета и 52 професионални направления бяха оценени на базата на десетки показатели.

Едно момиче намира своята реализация на територия, в която по неписано правило властват мъжете. Калина завършила телекомуникации. Сега учи магистратура.

Калина Калиновска - студент магистратура в Техническия университет - София: Въпреки, че съм жена и съм млада, аз успях да се реализирам в тази силно технологична сфера. Разбира се, първото, което един човек трябва да мисли е своята реализация и какви доходи ще може да си докара през живота.

Казва, че в образованието днес е необходима повече практика, повече реални проекти и комуникация с бизнеса. Калина започва работа по специалността си в голяма компания.

Калина Калиновска - студент магистратура в Технически университет - София: Там ще управлявам първия български комуникационен спътник.

Именно специалистите по информатика и компютърни науки са с най-високи доходи според рейтинговата система. Следват завършилите математика, проучане и добив на полезни изкопаеми, военно дело и металургия. Средният осигурителен доход на дипломираните през последните 5 години нараства от 925 лева миналата година на 1020 лева тази. И регистрираните безработни са по-малко. Под процент е безработицата при медиците и над 5 на сто при завършващите социални дейности.

Георги Стойчев - "Отворено общество" : Доходът на завършилите нараства, безработицата сред завършилите намалява, делът на тези от тях, които се реализират на позиции, за които се изисква висше образование нараства. Делът на тези, които имат принос към осигурителната система също нараства.
Меглена Кунева - министър на образованието и науката в оставка: Намалява броят на студентите в масовите професионални направления - икономика, право и администрация и управление. А се увеличава броят на инженерните специалности.

От МОН припомниха, че до 2020г. финансирането в образованието на база качество трябва да достигне 60 на сто. В момента лидер в 21 от 25 професионални направления е Софийският университет. Водещи позиции в специфични областни имат още Техническия и Медицинския университет.