След повече от 3 часа заседание Общинската избирателна комисия на Елин Пелин в пълен състав реши да не отстранява кмета на града доц. Ивайло Симеонов. Комисията разгледа документи от Търговския регистър. Според един от тях Симеонов е съдружник във фирма, според друг, издаден само седмица по-късно - няма участие в дружеството

Елин Пелин

Всичко започва с писмо от Окръжната прокуратура на София област. Според него към юни 2016 кметът на Елин Пелин е съдружник в действаща фирма. По закон обаче, той е бил длъжен да напусне всички фирми с негово участие най-късно до месец след избирането му за кмет, което става в края на 2015. Според председателя на Общинската избирателна комисия тя изискала документи за справка от Търговския регистър.

Теодор Атанасов - председател на ОИК Елин Пелин: Към дата 18.01 видно от удостоверението, предоставено ни от Търговския регистър е, че той фигурира като съдружник във въпросното дружество. С удостоверение отново от Търговския регистър към дата 26 януари 2017 г. той не фигурира във въпросното дружество.
Доц. Ивайло Симеонов - кмет на община Елин Пелин: Още 2015 г. преди кандидат-кметските избори аз съм напуснал и нямам пряко участие в тази фирма, но въпреки всичко целта беше да бъда компрометиран. Аз не съм органа, който мога по някакъв начин да влияя на тези агенции.

В крайна сметка с 6 гласа "против" и 5 "за" отстраняването на Ивайло Симеонов - той ще продължи да изпълнява длъжността кмет.

Теодор Атанасов - председател на ОИК, Елин Пелин: Взехме решение, с което не отстраняваме кмета. За да бъде взето такова решение е нужно мнозинство от 2/3. Всичките мотиви ще бъдат описани в протокола.

Кметът на смята, че атаките срещу него са целенасочени и идват от политическите му опоненти. ОИК ще предостави решението си на прокуратурата.