В студиото на „Още от деня“ зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова коментира нови правила за експертизи за ТЕЛК, които бяха въведени, за да се сложи край на фалшивите инвалидни експертизи. По думите ѝ хората с тежки заболявания и увреждания бъдат осигурени, а някои от тях ще получат допълнителна държавна подкрепа, а ще бъдат ощетени онези, които неправомерно са се възползвали от подобна помощ.

Проведени са множество разговори с национално представени организации на хора с увреждания и е направена обстойна презентация на методиката за оценяване на функционалния дефицит по основното заболяване, заяви Светлана Димитрова. Методиката е направена от специалисти, а процентите, изчислени спрямо едно основно заболяване, в повечето случаи са завишени, за да се компенсират съпътстващите заболявания, обясни тя.

Хората ще бъдат осигурени по отношение на личната помощ и по отношение на това, че ще бъдат в по-висока категория при изплащането на помощ, увери Йорданова. Според нея не може да става дума за отнемане на права.

Нови правила слагат край на фалшивите експертизи за ТЕЛК

Нови правила слагат край на фалшивите експертизи за ТЕЛК

Нов модел на медицинска експертиза за хората с увреждания - беше обсъден на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Част от про...

Валери Симеонов: Лекарите от ТЕЛК ще бъдат избирани на случаен принцип

Валери Симеонов: Лекарите от ТЕЛК ще бъдат избирани на случаен принцип

Госпожа Манолова е юрист, запознах я с правилника на НСТС, форматът е такъв, че провежда заседанието си на живо, с членове, определени от закона. Омбу...

Медицинската оценка ще се извършва от една комисия, а втората, за която се говори, касаеше експертизарата на работоспособността, но след проведените протести тя отпада, докато не се изработи добър модел за оценка на работоспобността, заяви Йорданова.

Ще се въведе контрол на случаен принцип върху предоставената медицинска документация за ТЕЛК: при едно готово ТЕЛК-ово решение национална експертна лекарска комисия ще има право да изисква допълнителна медицинска документация от друго лечебно заведение или лекар.

Ще има методически указания при какви заболявания и каква степен на увреждания с дефинитивни свойства да се избегне хората да се явяват няколко пъти на комисия, увери Йорданова.

Въведени са високи проценти за заболявания, заради които досега болящите не са имали подкрепа от държавата. Така хората, които преживяват различни онкологични заболявания, ще получат подкрепа заради ефектите върху психиката им, а подобна практика в ЕС досега не е имало, заяви Йорданова.

Хората с тежки увреждания ще бъдат осигурени, но ще бъдат ощетени хората, които са се възползвали неправомерно чрез натрупването на малки проценти са достигали да правопораждащ процент, обясни Йорданова. Ресурсът ще бъде разпределян правилно и ще отива при хора с тежки заболявания.