Общинските жилища във Варна да не могат да бъдат продавани, за това настоява общинският съветник Григор Григоров.

Варна

Според него това може да стане чрез корекции в Наредбата за общинските жилища. Докато това се случи, имотите да се продават по цени, не по ниски от данъчната оценка, предлага съветникът. Другото му предложение е всички постъпили средства от продажбите да влизат във фонд за ремонт и покупка на нови общински жилища. Според Григоров в момента на общинския жилищен фонд се гледа като на източник на приходи в бюджета, а не като част от социалната политика на градската администрация.