Климатичните промени могат да блокират икономическия растеж на България до 2050 г. и да увеличат бедността. Предупреждението е част от анализ на Световната банка, в случай че страната не предприеме мерки на национално ниво, за да избегне тежките последици.

Анализът на Световната банка разглежда два сценария - на действие и на бездействие срещу измененията на климата в девет важни сектора: селско стопанство, биоразнообразие, енергетика, гори, здравеопазване, транспорт, градско развитие, туризъм и води.

Най-застрашено се очаква да бъде селското стопанство, особено реколтата от зърнените култури, a Дунавският регион може да пострада най-много. И докато страната ни прогнозира умерен икономически растеж до 2050 г., Световната банка предупреждава, че бездействието може да струва скъпо на икономиката ни. Прогнозата засяга всички българи- независимо от това какво работят, какво е образованието и квалификацията им. Климатичните промени със сигурност повличат нагоре цените на основни стоки, а стандартът на семействата, които зависят от въпросните стоки ще върви надолу.

От днес човечеството живее на "екологичен кредит"

От днес човечеството живее на "екологичен кредит"

От днес човечеството започва да живее на кредит, защото е изчерпало природните ресурси, които планетата е способна да възстанови за една година. Т.нар...

Загубите няма да са толкова драстични, ако навреме се инвестира в стратегия за адаптация към промените в климата. В момента Световната банка разработва такава стратегия за България. Очаква се тя да бъде готова до края на септември.