Съветът на директорите в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч е подал оставка. Председателят му Даниела Коларова е депозирала молбата за напускане в Министерството на здравеопазването още в края на миналата година, а вчера това са направили и изпълнителният директор на болницата д-р Анка Георгиева и членът на съвета Теодора Пенкова.

Ловеч

Мотивите на Коларова да подаде оставка са заради липсата на приемственост в стратегията и подхода между предишния екип на Министерството на здравеопазването и настоящия, и игнорирането ѝ като специалист и експерт при вземането на решения след идването на новото ръководство на министерството. Коларова каза още, че ще настоява в най-кратки срокове да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите, за да бъде избран нов Съвет на директорите, старият да бъде освободен от отговорност.

Очаква се утре в ловешката болница да бъде представен новият ѝ прокурист.