Сивият сектор у нас намалява. Това отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал. Основни причини за подобряването на средата са по-добрата събираемост на данъците, по-високия износ, както и липсата на политическо напрежение. Все пак, почти 1/3 от бизнеса продължава да се прави на тъмно.

Делът на сивия сектор за миналата година е 28 на сто. За сравнение 2010-а е бил 36%. В Европа средно е 15%.

Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Този проблем се явява в нелоялна конкуренция, неплащайки осигуровки, данъци и укривайки приходи, черпят от своето виновно поведение конкурентни предимства, като по този начин снижават себестойността на продаваните стоки и услуги. Бизнесът в България да укрива данъци, това е моралното оправдание, защото техните пари не се разходват ефективно.
Стефан Петранов - създател на индекс "Икономика на светло": 2024 г. обръщане на тренда, тя посивява повече. Особености на политически ситуации. От 2016 г. спрямо 2015 г. не просто нараства индексът, което е добре, разбира се, но той нараства най-много в сравнение с прирастите предходните години. Има твърде много хора, които работят при условия да получават възнаграждения, различни от това, което пиша в официалните договори и тази слабост продължава.

Бизнесът иска ограничаване на безкасовите плащания като мярка срещу сивия сектор. Вече има такъв законопроект, подготвен от Министерство на финансите. Според него от 1 август таванът на плащанията в брой ще е 5000 лева, а от 1 януари догодина - 1000 лева.