Свличане на скална маса на пътя Широка лъка - Девин. От Агенция пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание с. Брезе. От АПИ съобщиха, че движението в района вече е възстановено.

Брезе, Девин