Наредба за регулация на електрическите тротинетки поискаха от Съюза на слепите във Варна. Популярните превозни средства развиват висока скорост за кратко време, тихи са и крият рискове за хората с нарушено зрение.

Всеки ден Славчо Аврамов пресича велоалеята пред Дома на слепите във Варна, за да стигне до спирка "Осми септември". Шумът от близкия булевард му пречи да се ориентира дали може безопасно да пресече велоалеята, по която се движат и тротинетки.

Славчо Аврамов: Основно незрящите от тук минаваме и велосипедите са безшумни и няма как да ги чуем. Често пъти се е случвало да минават на сантиметри от нас.
Бончо Бонев: За един човек, който е с абсолютно нулево зрение, е много трудно да усети дали приближава някаква опасност към него.

Хората с нарушено зрение предлагат решение как да се се намали рискът за тях, докато се придвижват пеша.

Славчо Аврамов: Да се направи хоризонтална маркировка върху самата алея със съответния знак, че пресичат пешеходци.
Бончо Бонев: Да има някакво ограничение на скоростта.

Велосипедистите и тези, които карат тротинетки, казват, че са внимателни, когато близо до велоалеите има незрящи.

Хората с увредено зрение ще внесат предложенията си в Общинската комисия по архитектура и достъпна среда.

Друго искане на незрящите е електрическите тротинетки да бъдат оборудвани със специално устройство, което да издава шум при движение, за да могат те да го чуват. Дали обаче това е в правомощията на общинската администрация предстои да разберем.