Праисторическите скални рисунки в пещерата „Магурата“ край Белоградчик се заснемат с техника за триизмерни изображения. Работата на екипа е в рамките на подготовката за включване на пещерата в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Белоградчик

Заснемането е по поръчка е на Министерството на културата и Националния археологически институт. Учените работят по създаването на 3D модел на галерията с рисунките.

доц. Стефан Александров, ръководител на екипа: Който проект е част от един по-голям проект на Министерството на културата, свързан с апликационна форма за тези рисунки в индикативната листа на ЮНЕСКО.

Когато бъде завършен, компютърният модел ще покаже и колко са рисунките в „Магурата“. Различните източници сега ги определят между 300 и 700.

Кристина Илиева, специалист по дигитална археология: В България това не е правено, няма еквивалент ние сме пионери в България с тези методи. В момента гледаме облака от точки, който е резултат от 3D лазерното сканиране. Тъй като лазерният скенер в момента е възможно най-точният начин за документация на повърхност, използваме именно него с точност до 1 милиметър.

Археолозите ще вземат и проби, за да се извърши точно датиране на рисунките. Предположенията са, че първите от тях са от преди 6-7 хиляди години. Залата с рисунките за праисторическите хора е била специална.

доц. Стефан Александров, ръководител на екипа: Очевидно е, че става въпрос за един култов комплекс, където са извършвани някакви ритуали и това е уникалното.

Работата по изготвянето на каталог на рисунките в пещерата ще продължи до края на годината. Има и екип, който да подготви кандидатура им за включване в списъка на световното културно и природно наследство.