Единна информационна система за координация и действия при аварийни ситуации по Дунав ще бъде изградена в България и Румъния. Тя ще бъде свързана както с тел. 112, така и с оперативните центрове на Гранична полиция и пожарната. Партньори са морските администрации на двете държави. Целта е да се повиши транспортната безопасност по реката. Системата ще бъде изградена с европейско финансиране на стойност над 6 млн. евро.

Русе

За последната една година в българския участък на Дунав е имало около 50 аварийни ситуации. В близо 60 на сто от случаите това са засядания на плавателни съдове и незаконно замърсяване на водите.

Петър Киров, главен секретар на ИА „Морска администрация": Имали сме случаи, в които сме получавали сигнали за бедстващи моряци, обръщали сме се за съдействие към Гранична полиция, благодарение на техните сили и средства сме успявали да реагираме навреме. Системата, за която говоря, ще подпомага координацията на всички участници в аварийно-спасителните дейности - и Главна дирекция пожарна безопасност, 55-ти инженерен полк гр. Белене".

Предвижда се да бъдат изградени аварийно-спасителни центрове в Русе и Лом от българска страна и в Турну Мъгуреле - от румънска.

Лауренциу Занфирд, ръководител на проекта от Румъния: Ние ще изработим общ план за действия, като крайната цел е незабавни действия от екипите на двете държави.

Екипите ще имат готовност да спасяват при нужда и пътнически кораби. За целта в края на следващата година ще бъдат купени две несамоходни баржи с оборудване за реакции при пожари, наводнения и разливи по реката.