Световната здравна организация призова потребителите и правителствата да не се доверяват на най-новите продукти на тютюневите гиганти. Тя посочва, че електронните цигари и устройствата за загряване на тютюн не допринасят за борбата с рака. В свой доклад преди дни организацията констатира, че блокирането на влиянието на тютюневата индустрия е от ключово значение за намаляване на вредите от употребата на тютюневи продукти.

Тютюневата индустрия систематично, агресивно, трайно и с големи финансови ресурси се противопоставя на мерките за контрол над тютюнопушенето, отчита Световната здравна организация. За целта се използват явни и по-прикрити стратегии.

Като пример се посочва компанията "Филип Морис", която се опитва да се представи като отговорен партньор в опазването на общественото здраве с кампания "без дим" и призиви за преминаване към по-добра алтернатива.

Целта е тютюнът да остане социално приемлив, като се заблуждават потребителите с определения като бездимни продукти. Зад тях може да се крият токсични емисии с неизвестни краткосрочни и дългосрочни ефекти върху човешкото здраве, отбелязва СЗО.

В доклада се посочва, че тютюневата индустрия се опитва да гради престиж чрез манипулативни послания, докато истинската цел е разширяване на пазара. Класическите цигари все още са 97 на сто от световния пазар на тютюневи изделия.

Световната здравна организация обяви електронните цигари за вредни

Световната здравна организация обяви електронните цигари за вредни

Електронните цигари „без съмнение са вредни", и трябва да бъдат подложени на регулации, заявиха от Световната здравна организация (СЗО) като предупред...