Танци срещу агресия. С тази рецепта в сливенското основно училище "Елисавета Багряна" се справят с един от най-големите проблеми в обществото ни. В училището учат 600 деца и няколко пъти в седмицата през междучасията те изпълват коридорите с настроение, енергия и музика.

Сливен

За първи път инициативата танци срещу агресия се провежда преди четири години. Идеята е танците да заместят бездействието на децата в големите междучасия или прекалената активност на някои ученици по коридорите.

"Какво правехте, преди да танцувате по време на междучасие?"

"Играехме на гоненица, криеница и на други игри."

Заради силния интерес учителите решават да умножават минутите за танцуване.

Мери Божкова – учител в ОУ "Елисавета Багряна" - Сливен: "Това е един вид отхвърляне на агресията от тях. И след това се чувстват изключително заредени и с много сили и ентусиазъм продължаваме часовете."

Според ръководството на училището танците по време на междучасие дават добри резултати.

Мариана Иванова – заместник-директор на ОУ "Елисавета Багряна" – Сливен: "Музиката ги учи на красота и хармония, сплотява ги, събуждаме у тях колективното съзнание."

Иновативният подход среща и подкрепа сред родителите, които споделят, че децата идват на училище с усмивка и желание.