Една от причините за намаляване на лятната ваканция с една седмица са променените дати на изпитите след седми клас, които вече ще са в началото на юни. Според зам. министър Таня Михайлова е необходимо да има време, седмокласнците да си вземат целия учебен материал. Освен това чрез удължената учебна година ще да се задържат и по-дълго време ученците в училище.

Таня Михайлова, заместник-министър на образованието: Тук е обвързано и с разделянето на датите за държавните зрелостни изпити с националното външно оценяване, което се провежда след 7 клас. Много от учителите имат желание да имат повече време за работа, за усвояване на материала, така че да не бъде пресирано в месец май. Тоест това ни гарантира по-добро дозиране на материала в учебните часове, на по-добро разпределение.