Два фестивала на кукерски и маскарадни игри се провеждат днес в Благоевградска област. В Симитли и Разлог ще бъдат показани характерни за двете места костюми и носии. Фестивалите имат състезателен характер, затова подготовката на участниците започва от рано.

Благоевград

Характерно за кукерските костюми - чауши в разложкия край са тежките звънци, с които се гони злото и голямата маска, наречена чучулка. Тя достига до 3 м и e под формата на конус. Преди години костюмите са се правели предимно от кожи с къси косми, но все повече навлизат и такива с дълги, защото са по-красиви и атрактивни. За да изглеждат добре, преди да бъдат облечени костюмите, докато съхнат кожите, в продължение на два дни трябва да бъдат старателно разресвани по този начин.

За направата на един кукерски костюм са необходими няколко кожи и струва около 5 000 лв. При добро и правилно съхранение може да се използват до десет години.

Александър Тумбев: Въпросът е това, когато се съблекат кожите трябва да са изсъхнали хубаво, за да се сложат напълно сухи в сандъка, иначе кожите се съсипват. Не се вадят през лятно време, стоят вътре с нафталин.

Зафир Мишков повече от 20 години изработва кукерски маски, които в основата се правят от картон, а след това се наслагват кожите, които могат да са различни по цвят.

Зафир Мишков: Кожите се скрояват наддават се една над друга, за да стигне върха на чучулката. Като най- отгоре на чучулката се поставя конска опашка. Тази чучулка после, кожите се слагат със сол, насоляват се и слагат отгоре се обшива с калъф, който е платнен калъф. И така се съхраняват.

Все по-трудно се намират кожите, които са подходящи за изработката на кукерските костюмите, тъй като са малко стопаните, които отглеждат дългокосмести кози.