Най-голямата базилика в България от 5-ти век е била направена в Мала Азия, после е сглобена тук. До този извод стигнаха учените, които изследват древния град Палматис, който се намира до тервелското село Оногур. Градът е бил много голям и богат, но почти заличен през вековете. До какви други разкрития стигнаха археолозите тази година - репортаж на Мария Чернева и Анна Андреева.

Още не са открили надпис и не могат да са абсолютно сигурни. Все пак смятат че най-вероятно става дума за Палматис, голям град за времето си .И много богат. Жителите му определено са се радвали на благоденствие, за да могат да си позволят подобна базилика.

Палматис или не? Колкото и да е огромен този град колкото и да е представителна тази базилика, за това място няма и един ред писмени сведения. Така че археологията ще даде историята на града.

От всичките 220 декара на града, до тук е проучена само базиликата. Но пък тя може да разкаже най-много за миналото му. Сега изненадва с необичаен атриум.

Проф. Казимир Попконстантинов - ръководител на археологическите разкопки - Атриумът е дворът, който предхожда базиликата. И тук е рядък шанс за българската археология да можем да реконструираме атриума по начина, по който е бил изграден.

Атриумът е много по-луксозен и сложен от обичайните за нашите земи. Скицата е обобщена реконструкция на големите базилики като Св. София и Св. Ирина в Константинопол. Колоните са разкрити така както са рухнали.

Проф. Казимир Поконстантинов: Покривната конструкция е била дървена и се пали, плячкосва се всичко от самия храм. От готските поредни нападения по пътя към Константинопол.

Непокътнати във времето, колоните в базиликата дават възможност на нашите учени да се с правят с една почти 100 годишна загадка. Какво означават откритите единични букви върху колони и капители?

Проф. Казимир Поконстантинов: Всички са предполагали, че това са знаци на съответните ателиета, където са изработвани.

Тук обаче археолозите откриват отчетлива зависимост на буквите спрямо мястото на колоните и нейните части. Като указание как да се сглобява църква.

Проф. Казамир Попконстантинов: Да, ръководство за сглобяване. Тук на базата имаме епсилон и са капитела имаме епсилон, т.е. този капител трябва да е сдвоен с тази колона и тази база.

Градът от векове е бил каменна кариера за строежите на околните къщи и села. Въпреки това, земята е запазила достатъчно, за да върне изгубената история на Палматис


Повече подробности можете да видите в репортаж в сутрешния блок

Вижте повече за кампанията Пътуване в миналото