Българите ще харчат повече през следващите 2 години. Причината обаче няма да е в растящите ни доходи, а защото ще теглим повече ипотечни и потребителски кредити. Прогнозата е на икономистите от Индъстри уоч. А добрата новина от тях е, че нова финансова криза не се очаква.

Секторите, които ще се развиват добре в следващите 2 години и ще бележат ръст са търговията с автомобили , както и складирането на товари и строителството. Ръст ще има и в още 3 сектора, зависещи основно от износа - това са информационните услуги и технологии, както и производството на автомобили.

Големите компании обаче отлагат дългосрочните инвестиции, заради несигурната икономическа среда. В България за последните 5 години ръстът на икономиката е почти 8%. За същото време износът се е увеличил с близо 32%, потреблението обаче се е повишило с едва 6%.

В Европа тенденцията е към повече спестяване и по-малко потребяване. Това се отразява и у нас. Все пак икономистите вещаят, че в следващите 2 години хората ще започнат да харчат повече, както и ще теглят повече кредити. В същото време доходите ще се запазят. Заетостта няма да се увеличава, а пазарът ще започне да се нуждае от повече хора с ниско образование и квалификация.