Служителите от Държавно горско стопанство във Варна са съставили над 70 акта и 37 констативни протокола от началото на годината досега.

Варна

Конфискувани са над 34 кубика дърва за огрев. За месец и половина на линията за спешни повиквания в стопанството са постъпили повече от 40 сигнала за нарушения, а 22 са подадени на телефон 112. При направените проверки на посочените места са иззети близо 9 кубика незаконно отсечени дърва за огрев. Част от акциите са проведени заедно с полицията във Варна.

В горското стопанство е създадена организация за бърза реакция от страна на горските стражари и за съвместни действия с други институции при подадени сигнали за нарушения. С цел опазване на горите е и въведена практиката на местата, за които са подавани многократно сигнали, да се извършват системни проверки.