Единният европейски номер за спешни повиквания 112 вече е достъпен за хора със слухови и/или говорни увреждания, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Услугата е в изпълнение на транспонираната в българското законодателство Директива 2002/22/ЕО и изискването достъпът до единния европейски номер за спешни случаи.

Тя може да се ползва през Интернет чрез мобилно приложение за телефони с мобилни платформи Android, iOS и Windows Mobile, както и стационарни и преносими компютри чрез уеб базирано приложение, достъпно през уеб браузър на адрес 112. mvr.bg.

Експерти от районните центрове 112 започнаха обучителни срещи с регионалните структури на Съюза на глухите в България за запознаване с работата на услугата, оказване на методическа помощ и съдействие при регистрация и работа с мобилното приложение.