Сотир Цацаров подчерта, че проверката на антикорупционната комисия се отнася само до наличието или липсата на конфликт на интереси при сделките с апартаментите на политици и представители на властта. Работата по изясняването на всички останали детайли продължава. Днес обвинител номер едно беше в парламента, за да представи доклада за дейността на прокуратурата за миналата година.

В казуса с имотите, които са си купили политици по т.н. афера "Апартаментгейт" антикорупционната комисия има правомощие да се произнесе само дали те са в конфликт на интереси заради свързаност или по други причини, произтичащи от длъжността, която са заемали към момента на сключване на сделката. Проверката на прокуратурата продължава, тъй като се изяснява и произхода на парите, с които са придобити апартаментите.

Сотир Цацаров, главен прокурор: На всички от проверяваните лица са назначени данъчни проверки и данъчни ревизии, а на някои от тях и на членове на техните семейства.

Цацаров коментира, че не може да каже в какви срокове ще са ясни резутатите, тъй като данъчните проверки и ревизии се извършват според данъчното законодателство и правилата на НАП, в които прокуратурата няма нито право, нито основание да се намесва.

Сотир Цацаров, главен прокурор: Резултатът от данъчните проверки и ревизии, които извършва НАП и в момента и които трябва да бъдат докладвани в прокуратурата, когато завършат, ще предопредели и изхода от прокурорските проверки. Т.е. с решение на наличие или липса на престъпление.

Цацаров подкрепи предложените от правосъдния министър правила за разследване на главния прокурор и председателите на върховните съдилища. Коментира, че създаването на ясен механизъм е категорично изискване в последния мониторингов доклад на Европейската комисия, и определи като спекулация тезата, че се касае само за главния прокурор.

Сотир Цацаров, главен прокурор: Техническият доклад, който е приложение към доклада от Европейската комисия е повече от конкретен - този технически доклад казва ясно - председатели на върховни съдилища, главен прокурор.

Според Сотир Цацаров предлаганите промени създават ясни правила, при които може да се повдигне обвинение на главния прокурор или председателите на ВКС и ВАС, и те не целят улесняване на процедурата за предсрочно прекратяване на мандата на когото и да е от тях.

Сотир Цацаров, главен прокурор: Да си зададем принципния въпрос: Кое е по-добро - сегашното положение, при което наказателно производство срещу председател на ВКС може да бъде образувано незабавно, без каквато и да е пречка, ама незабавно или положението, при което някой предлага правила, за да стане това, трябва да ти дадат разрешение 17 души - две трети от членовете на ВСС и всъщност това се оказва един защитен механизъм.

Сотир Цацаров коментира, че предложенията на Данаил Кирилов трябва да се възприемат като основа на дебат, в който да се намерят работещите решения и да се изпълнят изискванията на Европейската комисия.

КПКОНПИ: Няма нарушения по имотните сделки на властта

КПКОНПИ: Няма нарушения по имотните сделки на властта

Няма данни за нарушения по имотните сделки, придобили популярност като "Апартаментгейт". Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на н...