Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е освободила досегашните членове на борда на БЕХ Петър Илиев, Петьо Иванов и Живко Дичев заради изтичане на мандата им. На тяхно място в ръководството на енергийния холдинг влизат Жаклен Коен, Живко Дичев и Андон Андонов.

С протоколно решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова се извършва промяна в ръководството на “Български енергиен холдинг” ЕАД.

Съгласно решението, досегашните членове на Съвета на директорите - Петьо Иванов, Петър Илиев и Живко Динчев се освобождават от постовете си поради изтичане на мандата им.

Със същото протоколно решение за членове на Съвета на директорите са назначени Жаклен Коен, Живко Динчев и Андон Андонов за срок от три години.

Решението на енергийния министър влиза в сила след вписване в търговския регистър. Министър Петкова благодари на досегашния състав на Съвета на директорите на холдинга за професионализма и положените усилия за стабилизиране на енергийните дружества от групата на БЕХ ЕАД.

Новоизбраният Съвет на директорите определи за изпълнителен директор на “Български енергиен холдинг” ЕАД г-н Жаклен Коен. Той и преди е бил шеф на БЕХ, но беше освободен от поста му през 2016 г. С решение на енергийнаят министър Теменужка Петкова