Няма да бъдат ограничавани правомощията на гражданската квота в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца. Това стана ясно на представянето на новата директорка на обществения съвет на фонда д-р Троева. Според нея трябва да се оптимизира редът за приемане и обработка на заявленията за лечение на децата и да се приемат реалистични срокове за решения.

Д-р Тинка Троева - директор на Център "Фонд за лечение на деца": Правилникът трябва да бъде променен точно в тази част в която са поставени срокове, в която се описва цялата процедура от внасянето на заявлението, до вземането на решението, за изпращането на детето. За мене има, позволявам си да кажа, много излишни неща, които би следвало да бъдат отстранени да бъде оптимизирана тази процедура.