Националният омбудсман Мая Манолова представя отговорите на столичната Топлофикация във връзка със събрани юрисконсултски възнаграждения за милиони левове през 2015 г. Повече от три години дружеството отказваше да отговори за какво е похарчило парите, натрупани чрез заведени дела срещу 21 000 абонати. В края на февруари обаче Административният съд задължи "Топлофикация" да отговори на обществения защитник.

Омбудсманът Мая Манолова осъди „Топлофикация София“

Омбудсманът Мая Манолова осъди „Топлофикация София“

Омбудсманът Мая Манолова осъди „Топлофикация София“ за отказа на изпълнителния директор на дружеството да предостави информация за това как са изразхо...