Дружеството начислява такса за юридически услуги на некоректните си длъжници в минимален размер от 300 лева. Данните са предоставени на националния омбудсман Мая Манолова и бяха разпространени от нея днес.

Само за една година - 2015 г. "Топлофикация София" е начислила над 4,2 млн. лева за юридически такси при съдебни, изпълнителни и заповедни производства.

От тази сума са събрани реално малко повече от половината - 2,23 млн. лева. "Топлофикация" ги е осчетоводила като “приходи от други продажби”. В същото време юристите на дружеството за същия период са получили 269 290 лева. От тези пари материалните стимули за добре свършена работа възлизат на малко над 11 000 лева.

Същевременно "Топлофикация" е наемала и външни юристи за по-сложните дела, които са свързани с дългове на фирми.

Към края на 2015 г. "Топлофикация София" е опитала да събере 142 млн. лева дългове от фирми.