Утре сутринта във Варна се очаква да пристигне корабът, на който ще бъдат натоварени 54 контейнера с отпадъци, за да бъдат върнати в Италия. Искането за реекспорт е на фирмата, която ги е транспортирала до пристанище "Варна-Запад".

© БНТ

Контейнерите бяха разтоварени в порта в края на миналата година. Те са с временен статут на съхранение от 90 дни, но не са потърсени от фирмата-получател „Блацион" ООД.

Трябвало е да бъдат транспортирани и складирани на площадката на фирма „Траш юнивърс" в Гълъбово. По документи контейнерите съдържат само пластмасови и каучукови отпадъци.

Проверката обаче установи, че в балите има текстилни, стъклени и дървени материали. Товаренето на отпадъците ще започне вечерта.

Очаква се още 20 контейнера с отпадъци, чието съдържание не отговаря на митническите документи, да бъдат върнати в Италия на фирмата - изпращач „Дентиче пантелеоне". Това ще стане с друг кораб.

Корабът за реекспорт на италианския боклук все още не е на пристанище Варна

Корабът за реекспорт на италианския боклук все още не е на пристанище Варна

Още 74 контейнера с отпадъци, задържани на пристанище "Варна - Запад", ще бъдат върнати в Италия. Това става по искане на две транспортни фирми, коит...