Най-некорумпирана държава според изследването е Нова Зеландия. Индексът за възприятие на корупцията в България за миналата година се е покачил с 2 пункта и стойността му е 43. Страната ни се придвижва напред и заема 71-о място от общо 180 държави.

В челото на класацията, след Нова Зеландия, традиционно се подреждат Скандинавските държави. На последните места са страни като Сомалия, Южен Судан и Сирия. Въпреки изкачването в класацията страната ни остава на последно място сред държавите-членки на ЕС.